750 TL ve üzeri ilk kiralamanıza %15 indirim!

Kiralama Sözleşmesi

Sözleşmelere Geri Dön

RENTONY GİYİM KİRALAMA SATIŞ VE TİCARET A.Ş. ÜRÜN KİRALAMA SÖZLEŞMESİ   İşbu mesafeli ürün kiralama sözleşmesi (“Sözleşme”) bir yanda İstanbul Ticaret Siciline 228719-5 sicil numarası ile kayıtlı, 7341909623 vergi kimlik numaralı Rentony Giyim Kiralama Satış ve Ticaret A.Ş. (“Kiraya Veren” veya “Rentony”) ile ürünü kiralayan kullanıcı (“Kiralayan”) arasında 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'ne uygun olarak akdedilmiş olup, www.rentony.com web sitesi (“Platform”)  üzerinden kiralanan eşya kiralama hizmetinin tabi olacağı şartları ve hükümleri düzenlemektedir. Kiralayan ile Rentony birlikte “Taraflar” ayrı ayrı “Taraf” olarak anılabilecektir.

 • - Madde 1 
 • Taraflar, Kiralayan’ın kullanıcı adı ve şifresi ile hesap açıp, sipariş bilgileri ve ödeme koşullarını içeren ön bilgilendirme formunun ve işbu Sözleşme’nin altında yer alan “Kabul Ediyorum” butonlarını tıklaması ile birlikte kabul beyanının Rentony kayıtlarına geçmiş olduğunu, bu anda (“Yürürlük Tarihi”) başka bir işleme gerek olmaksızın Sözleşme’nin kurulmuş ve yürürlüğe girmiş olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler. 
 • - Madde 2 
 • Kiralayan, işbu Sözleşme ile online sipariş verdiği ürünü sipariş bildiriminde belirtmiş olduğu talep edilen teslim tarihinden itibaren 5 (beş) gün elinde tutma hakkına sahiptir. Bu sürenin sonunda belirtilen kargo şirketlerinden birine ürünün Kiraya Veren’e iletilmesi için teslim edeceğini (“Geri Gönderme”) kabul ve taahhüt etmektedir. Kiralayan eğer ürünü zamanında iade etmez ise ek gün için belirlenen tutarı Rentony’e ödemeyi kabul ve taahhüt etmektedir. 
 • - Madde 3
 •  Kiraya Veren ürünün, hasarsız ve temiz olarak Kiralayan’a teslim edileceğini kabul ve taahhüt etmektedir. 
 • - Madde 4 
 • Kiralayan ürünün kendisine teslimi itibari ile ürün ile ilgili her türlü hasar ve ziyandan sorumlu olduğunu, ürünün en iyi şekilde kullanılması ve korunması için gerekli tedbirleri alacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 
 • - Madde 5 
 • Kiralayan kiralanan ürüne herhangi bir amaçla dikiş, tadilat, değişiklik vb. müdahalede bulunamaz.  Kiralayan; Yırtık, yanık gibi geri dönüşü olmayan hasarlarda ürünün, Rentony tarafından belirlenen satış fiyatını Rentony’e ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.      
 • - Madde 6 
 • Geri Gönderme kapsamında Kiralayan tarafından teslim edilen ürünün, Kiraya Veren tarafından Kiralayan’a gönderilmiş olan üründen farklı olduğunun Kiraya Veren tarafından anlaşılması halinde, Kiraya Veren orijinal ürünün kendisi tarafından belirlenecek bedelini Kiralayan’dan tahsil etmeye yetkili olacaktır.
 • - Madde 7
 •  Kiralayan’ın, kira ödemesi yapıldığı andan itibaren 24 (yirmi dört) saat içerisinde ve kiralanan henüz kargoya verilmemişken kiralamadan vazgeçmesi halinde, ödenen ücret kendisine iade edilir. Kiralayan, 24 (yirmi dört) saat geçtikten sonra kiralamadan vazgeçmesi durumunda, kiralama hizmetine dair para iadesi talep etme hakkına sahip olmadığını, ödediği tutarı 6 (altı) ay içinde başka bir ürün kiralamada kullanma hakkına sahip olduğunu kabul ve taahhüt eder. 
 • -Madde 8 
 • Sözleşme ile ilgili her türlü tebligat Rentony’nin ön bilgilendirme formunda belirtilen adresine ve Kiralayan'ın beyan ettiği adrese yapılacaktır. Adres değişikliği diğer Taraf'a yazılı olarak bildirilmediği sürece, bu adreslere yapılacak tebligatlar, hukuken geçerli bir tebligatın hüküm ve sonuçlarını doğuracaktır. 
 • -Madde 9 
 • Kiralayan, gizlilik politikasında yer alan hükümler ile birlikte yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer kullanıcılar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, Rentony'nin kendisine ait gizli ve özel bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Rentony'den her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 
 • -Madde 10 
 • Kiralayan'ın hizmetten yararlanabilmek amacıyla kullandığı sisteme erişim araçlarının (kullanıcı ismi, şifre vb.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Kiralayan’ın sorumluluğundadır. 
 • -Madde 11 
 • Kiralayan’ın, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Kiralayan’nın ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden Rentony'nin, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur. 
 • -Madde 12 
 • Kiralayan, Platform dahilinde kendisi tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Rentony, Kiralayan tarafından Rentony'e iletilen veya Platform üzerinde Kiralayan tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırmakla, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.
 • - Madde 13 
 • Kiralayan, kiralananı kısmen veya tamamen üçüncü kişilere kiralayamaz, alt kiraya veremez; Rentony’nin yazılı onayını almaksızın devir ve temlik edemez.
 • - Madde 14 
 • Taraflar, Sözleşme'nin Türk Hukuku'na tabi olduğunu ve Sözleşme'den doğabilecek bütün uyuşmazlıklarda, öncelikle kendileri karşılıklı olarak kabul edecekleri makul bir anlaşmaya varabilmek için müzakere yoluyla her türlü gayreti göstereceklerini kabul, beyan ve taahhüt etmektedirler. Aksi takdirde, işbu Sözleşme'den doğabilecek her türlü uyuşmazlıkta, İstanbul Mahkemeleri/İcra Daireleri yetkilidir.  

 

RENTONY GİYİM KİRALAMA SATIŞ VE TİCARET A. Ş.