750 TL ve üzeri ilk kiralamanıza %15 indirim!

Gizlilik Sözleşmesi

Sözleşmelere Geri Dön

Gizlilik Sözleşmesi

İşbu Gizlilik Sözleşmesi (“Sözleşme”) bir yanda İstanbul Ticaret Siciline 228719-5 sicil numarası ile kayıtlı, 7341909623 vergi kimlik nolu Rentony Giyim Kiralama Satış ve Ticaret A.Ş (“Rentony”) ile, www.rentony.com (“Platform”) web sitesi de dahil olmak üzere Rentony’nin faaliyet konusu kapsamında Rentony’den hizmet alacak kişilerin (“Kullanıcı”) gizli bilgilerine ilişkin hükümleri düzenlemektedir.

Rentony ve Kullanıcı, bundan böyle tek başlarına “Taraf”, birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

Rentony’nin gerçekleştireceği hizmet kapsamında hem Rentony’nin hem de Kullanıcı’nın bazı bilgileri karşılıklı olarak paylaşılacaktır. Bu meyanda Taraflar aşağıdaki beyan ve taahhütler çerçevesinde anlaşmışlardır: 

 

 1. “Özel” veya “Gizli Bilgi”, (buradan itibaren “Gizli Bilgi” veya “Bilgiler” olarak da anılabilecektir) işbu Sözleşme’nin Taraflar’ca kabulünden itibaren Rentony’e ait her türlü ticari, finansal, kurumsal ve Platform’a dair her tülü kaynak kodu da dahil olmak üzere her türlü veriyi; Kullanıcı tarafında ise hizmet alımı için gerekli olan ve Rentony ile paylaşılan her türlü kişisel ve ticari bilgileri içerir.

 2. Yukarıda aksi belirtilmiş olsa dahi aşağıdaki bilgiler hiçbir şekilde Gizli Bilgi sayılmayacaktır:

 

 1. Hâlihazırda kamu tarafından bilinen ya da Taraflar’dan herhangi birinin işbu Sözleşme hükümlerini herhangi bir şekilde ihlal etmesinden kaynaklanan bir sebep dışında kamuya mal olan bilgiler;

 2. Açıklanmasına ilgili Taraf’ça yazılı olarak izin verilen bilgiler;

 3. Herhangi bir resmi makam ya da mahkeme talebi veya kanuni zorunluluk sebebi ile açıklanan bilgiler.

 

 1. Bilgiler gizli olduğu sürece ifşa Edilen taraf:

 

 1. Bilgileri açıkladığı kişileri “bilmesi gereken” prensibi çerçevesinde sadece çalışanları, memurları, müdürleri, bağlı kişileri, mali danışmanları (birlikte “Temsilciler”) ile sınırlı tutacak ve üçüncü kişilere açıklamayacaktır;

 2. Bilgiler’i paylaştığı çalışanlarına işbu Sözleşme’de düzenlenen gizlilik yükümlülüğü hakkında bilinçlendirecektir;

 3. İfşa Eden tarafından sağlanan Bilgiler’nin gizliliğinin korunmasında en az kendi bilgilerinin korunması için gösterdiği hassasiyet ve dikkati gösterecek ve çalışanlarının da göstermesini sağlayacaktır;

  Taraflar Madde 2 hariç olmak üzere hiçbir şekilde herhangi bir Gizli Bilgi’yi üçüncü kişiler ile paylaşmayacaklar ve Gizli Bilgi’yi en gizli ve güvenli şekilde muhafaza edeceklerdir. Taraflar’dan biri, diğer Taraf’ın işbu Sözleşme’nin hükümlerinin ihlal etmesinden dolayı uğrayacağı veya ödemek zorunda kalacağı her türlü kayıp, zarar, talep, masraf ve vekâlet ücretini tazmin etmeyi kabul eder.

 

 1. Taraflar’dan birinin, herhangi bir sebepten dolayı Bilgiler’e erişim olanağını sona erdirmeye karar vermesi halinde, Bilgiler’e sahip Taraf 5 gün içerisinde ya o güne kadar kendisine sağlanan tüm Bilgiler’i ve kopyalarını ilgili Taraf’a iade edecektir ve kendisindeki tüm Bilgi’leri işbu Sözleşme çerçevesinde imha edecektir.

 

 1. İşbu Sözleşme, Taraflar’ın arasındaki gizlilik şartlarının tamamını ihtiva ediyor olup, daha önce Taraflar arasındaki bu gizlilik hususuna ilişkin her türlü anlayışı, taahhüdü ve yazılı ya da sözlü anlaşmayı ilga eder.

 

 1. İşbu Sözleşme’de yer alan herhangi bir husus ya da Bilgiler’in sağlanması, hiçbir şekilde hak ya da lisans bahşedilmesi ya da verilmesi şeklinde yorumlanamaz.

 

 1. İşbu Sözleşme Türk Hukuku’na tabii olup, yorum ve icrası da Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun olarak gerçekleştirilecektir. Taraflar işbu Sözleşme’ye ilişkin her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri’nin yetkili olduğunu kabul ederler.

 

Rentony

Kullanıcı

Rentony Giyim Kiralama Satış ve Ticaret A.Ş